Ringmagneter 3 stk på stang 1

Ringmagneter 3 stk på stang