fbpx

Kemitjek

DSD/DPD mærkning, der forlængst burde være udskiftet med labels i henhold til CLP-forordningens krav

DSD/DPD mærkning, der forlængst burde være udskiftet med labels i henhold til CLP-forordningens krav

Der er mange regler knyttet til brug og opbevaring af de kemikalier, der anvendes i undervisningen i fysik/kemi og biologi. ExperiMentor ApS kan hjælpe dig med at leve op til kravene uanset om det gælder arbejdspladsbrugsanvisninger, etiketter, sikkerhedsdatablade eller kravene til depotet.

Vi formidler kontaktKemikonceptet er et samarbejde mellem flere virksomheder, og udbydes til skoler i hele Danmark dog fortrinvist gennem kommunale aftaler.

  • Stena Recycling A/S er blandt Danmarks største affaldsindsamlere af såkaldt farligt affald. Stena hjælper med oprydning og bortskaffelse, så I ikke skal omkring den lokale genbrugsstation.
  • ExperiMentor ApS forankrer hele konceptet i undervisningsverdenen, så konceptet fremstår helstøbt, og på én gang letter arbejdet og højner sikkerheden for både lærere og elever.

Tilmeld nyhedsbrev og modtag information om projektet
Per 1. juli 2019 er det ikke længere et krav at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for faremærkede kemikalier. I stedet skal arbejdsgiveren sikre, at der er udarbejdet en kemisk arbejdspladsvurdering, at medarbejderne er tilstrækkeligt instruerede omkring anvendelsen af kemikalierne. Der skal endvidere opbevares en liste over alle kemikalier og der skal fortsat indhentes sikkerhedsdatablade for samme kemikalier.

Elevernes brug af farlige kemikalier er fortsat et ganske ikke-reguleret område, men vi har et godt bud på en positivliste, der kan integreres i den kemiske arbejdspladsvurdering, så undervisere og elever har et godt fælles værktøj til sikker anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af kemikalierne.

Kontakt os på 9340 9800 eller info@experimentor.dk for at høre nærmere eller aftale et besøg.

Kontaktformular

Du kan også begynde med at downloade det gratis etiketprogram som kan bruges til at udskrive etiketter efter de “nye” CLP-krav.
Etiketprogram