Kurv

Kemitjek

Show Filters
DSD/DPD mærkning, der forlængst burde være udskiftet med labels i henhold til CLP-forordningens krav
DSD/DPD mærkning, der forlængst burde være udskiftet med labels i henhold til CLP-forordningens krav

Der er mange regler knyttet til brug og opbevaring af de kemikalier, der anvendes i undervisningen i fysik/kemi og biologi. ExperiMentor ApS kan hjælpe dig med at leve op til kravene uanset om det gælder kemisk arbejdspladsvurdering, etiketter, sikkerhedsdatablade eller kravene til depotet.

Per 1. juli 2019 er det ikke længere et krav at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for faremærkede kemikalier. I stedet skal arbejdsgiveren sikre, at der er udarbejdet en kemisk arbejdspladsvurdering, at medarbejderne er tilstrækkeligt instruerede omkring anvendelsen af kemikalierne. Der skal endvidere opbevares en liste over alle kemikalier og der skal fortsat indhentes sikkerhedsdatablade for samme kemikalier.

Elevernes brug af farlige kemikalier er fortsat et ganske ikke-reguleret område, men vi har et godt bud på en positivliste, der kan integreres i den kemiske arbejdspladsvurdering, så undervisere og elever har et godt fælles værktøj til sikker anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af kemikalierne.

Få praktisk hjælp til oprydning og bortskaffelse af skolens kemikalier. Vi kan tilbyde at komme ud på skolen, og sammen med en lærer rydde op i gamle og ulovlige kemikalier, omhælde og ommærke tilbagebærende, samt udarbejd en plan for opdatering af sikkerhedsdatablade og udarbejdelse af kemisk APV. En dags arbejde er oftest nok til at nå rigtig langt omend ikke altid helt i mål.

Kontakt os på 9340 9800 eller info@experimentor.dk for at høre nærmere eller aftale et besøg.

Du kan også begynde med at downloade det gratis etiketprogram som kan bruges til at udskrive etiketter efter de “nye” CLP-krav.

Show Filters