2-Methylpropan-1-ol (1 liter, p.a.)

273,75 DKK (219,00 DKK u/moms)

Analysekvalitet isobutanol (min 99 % p.a.)

CAS: 78-83-1
Synonymer: isobutylalkohol, isobutanol
Formel: C4H10O
Molvægt: 74,12 g/mol

6 på lager

Varenummer (SKU): 800800 Kategori:

Beskrivelse

Varenr.: 800800

Signalord: FARE
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335-H336 Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling