2-Methylpropan-1-ol (1 liter, p.a.)

356,25 kr. (285,00 kr. u/moms)

Analysekvalitet isobutanol (min 99 % p.a.)

CAS: 78-83-1
Synonymer: isobutylalkohol, isobutanol
Formel: C4H10O
Molvægt: 74,12 g/mol

6 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 800800

Signalord: FARE
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335-H336 Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Isobutanol
BrandfarligÆtsendeSundsfare

Fare

Brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling