2-Methylpropan-2-ol, 99% (1 liter)

356,25 kr. (285,00 kr. u/moms)

Farveløst opløsningsmiddel med kamferlignende lugt.

CAS: 75-65-0
Synonymer: tert.-butanol, tert. butylakohol
Formel:(CH3)3COH
Molmasse: 74,12 g/mol
Smeltepunkt: 25,7 °C
Kogpeunkt: 82,41 °C
Flammepunkt: 15 °C

5 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 800900-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

2-Methylpropan-2-ol,
BrandfarligSundsfare

Fare

Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Farlig ved indånding.
Kan forårsage irritation af luftvejene.