Butan-1-ol (250 ml)

211,25 kr. (169,00 kr. u/moms)

Renhed: min. 99,5 %

CAS: 71-36-3
Synonymer: 1-Butanol, 1-Butylalkohol, Butanol, Butanol-1, Butylalkohol
Formel: C4H10O

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: Typisk 4-7 dage

Varenr.: 804700-2

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Butan-1-ol
BrandfarligÆtsendeSundsfare

Fare

Brandfarlig væske og damp.
Farlig ved indtagelse.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.