Octan-1-ol 99 % (500 ml)

556,25 kr. (445,00 kr. u/moms)

Ren vare til syntese og lignende.

Synonym: oktanol, octanol

1 på lager

Varenr. 820220-3

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Ocatan-1-ol
Sundsfare

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.