Pentan-1-ol (1 liter)

606,25 kr. (485,00 kr. u/moms)

Pentanol i ren kvalitet til syntesebrug og lignende.

Renhed: min. 98 %
CAS: 71-41-0
Synonymer: 1-pentanol, n-amylalkohol

1 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 820600-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Pentan-1-ol
BrandfarligÆtsendeSundsfare

Fare

Brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Farlig ved indånding.
Kan forårsage irritation af luftvejene.