Propan-1-ol p.a. (1 liter)

406,25 kr. (325,00 kr. u/moms)

Kvalitet: p.a., Ph. Eur. min 99,5 %

CAS: 71-23-8
Synonymer: n-propylalkohol, 1-propanol
Formel: CH3(CH2)2OH
Smeltepunkt: -126 C
Kogepunkt: 96-98 C

2 på lager

Varenr.: 822100

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling

Propan-1-ol
BrandfarligÆtsendeSundsfare

Fare

Meget brandfarlig væske og damp.
Farlig ved indtagelse.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.