Propan-1-ol p.a. (1 liter)

298,75 DKK (239,00 DKK u/moms)

Kvalitet: p.a., Ph. Eur. min 99,5 %

CAS: 71-23-8
Synonymer: n-propylalkohol, 1-propanol
Formel: CH3(CH2)2OH
Smeltepunkt: -126 C
Kogepunkt: 96-98 C

2 på lager

Varenummer (SKU): 822100 Kategori:

Beskrivelse

Varenr.: 822100

Signalord Fare
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling