beta-pinen (100 ml)

493,75 DKK (395,00 DKK u/moms)

Dette er en skaffevare – der tages forbehold for prisændringer. Kontakt os, hvis I ønske andre mængder eller en anden kvalitet, eller vil høre på aktuel pris og leveringstid.

Renhed: Syntese
Synonymer: -)-Pin-2(10)-ene
CAS: 18172-67-3
Formel: C10H16
Molmasse: 136.23

Farve: Farveløs
Form: Væske
Optisk drejning: 96.0 – 105.0 deg

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: ca. 1 uge

Varenummer (SKU): 801761 Kategori:

Beskrivelse

Varenr.: 801761

Signalord
Fare
Faresætninger
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætninger
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling

Du kunne også være interesseret i...