Bly

Grundstoffet bly er som kemikalie forbudt og bør bortskaffes gennem godkendt affaldsbehandler.

CAS: 7439-92-1
Synonymer:
Formel: Pb

Varekategorier

Varenr.: 804000