Cadmium

Grundstoffet og tungmetallet cadmium er meget giftigt og bør bortskaffes gennem godkendt affaldsbehandler, hvis det forefindes i kemikaliesamlingen.

CAS: 7440-43-9
Synonymer:
Formel: Cd

Varekategorier

Varenr.: 805000