Pladsholder
Kaliumperiodat (25 g)
368,75 DKK (295,00 DKK u/moms) Tilføj til kurv

Kaliumperiodat (25 g)

368,75 DKK (295,00 DKK u/moms)

Kvalitet: > 99,8 % p.a.

EF-nummer 232-196-0
CAS-nummer 7790-21-8
Molekylær formel KIO₄
Molær masse 230 g/mol

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: ca. 1 uge

Varekategorier

Varenr. 813690

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling

Signalord: Fare
H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene