Pladsholder
Phenylmethanol

Phenylmethanol

CAS: 100-51-6 Synonymer: Benzylalkohol, Benzenmethanol, PhenylcarbinolFormel:C6H5CH2OH

Varekategorier

Varenr.: 821300