Rensebenzin KP 80-110 (½ liter)

30,00 kr. (24,00 kr. u/moms)

Borup rensebenzin, der er n-heptan benzin til teknisk brug med et destillationsinterval på mellem ca. 80 – 110 grader Celcius.

CAS: 92045-53-9
Formel: Heptan, blanding af isomerer
Flammepunkt: < 0 °C

3 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 804300

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling

Rensebenzin
BrandfarligSundsfareAlvorlig sundhedsfareFarlig for miljøet

Fare

Meget brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.