Pladsholder
n-Pentan, GC >99 % (1 liter)
531,25 DKK (425,00 DKK u/moms) Tilføj til kurv

n-Pentan, GC >99 % (1 liter)

531,25 DKK (425,00 DKK u/moms)

Flygtigt opløsningsmiddel med lavt kogepunkt.

CAS: 109-66-0
Formel: CH3(CH2)3CH3
Molvægt: 72,15 g/mol
Massefylde: 0,626 g/cm³
Smeltepunkt: −129,8 °C (143 K)
Kogepunkt: 36,1 °C (308 K)

2 på lager (kan bestilles som restordre)

Varekategorier

Beskrivelse

Varenr.: 820500-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Klassificering:
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

Mærkning:
FARE
GHS02
GHS09
GHS08
GHS07
H225
EUH066
H304
H336
H411