n-Pentan, GC >99 % (1 liter)

581,25 kr. (465,00 kr. u/moms)

Flygtigt opløsningsmiddel med lavt kogepunkt.

CAS: 109-66-0
Formel: CH3(CH2)3CH3
Molvægt: 72,15 g/mol
Massefylde: 0,626 g/cm³
Smeltepunkt: −129,8 °C (143 K)
Kogepunkt: 36,1 °C (308 K)

2 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 820500-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Pentan
BrandfarligAlvorlig sundhedsfareSundsfare

Fare

Meget brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.