1-Phenylethan-1-ol (1 liter)

531,25 kr. (425,00 kr. u/moms)

Syntesekvalitet
CAS: 98-86-2
Synonymer: Acetophenon, Methylphenylketon
Formel: C8H8O

Leveringstid: ca. 1 uge

Varenr.: 800200

1-Phenylethan-1-ol
Sundsfare

Advarsel

Farlig ved indtagelse.
Forårsager alvorlig øjenirritation.