Ammoniumcarbonat blanding (400 g)

123,75 kr. (99,00 kr. u/moms)

Dette er et blandingsprodukt, der i fødevareverdenen er kendt som ammoniumcarbonat. Produktet er en 1:1 blanding af ammoniumhydrogencarbonat, NH4HCO3, og ammoniumcarbamat, NH2CO2NH4. .

Produktet afgiver meget villigt NH3 og CO2. Leveres i 500 ml plastdåse som vist på billedet.

Saltet er fint hvidt og let at håndtere, men lugter meget stærkt af ammoniak.

Kvalitet: Råvaren er FCC fødevarekvalitet, men den er omhældt i ikke-rene omgivelser.
CAS: 10361-29-2
Synonymer: Hjortetaksalt
Formel: CH6N2O2· CH5NO3 (1:1)
Molmasse: 547,13 g/mol
NH3: ≥ 30,5 %

Indeholder: 50 % ammoniumhydrogencarbonate (CAS 1066-33-7) og 50 % ammoniumcarbamat (CAS 1111-78-0)

2 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 802500-3

Signalord: FARE
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.