Ammoniumchlorid (800 g)

168,75 kr. (135,00 kr. u/moms)

Leveres i “marmeladespand”. Renhed: min. 99 %

Index No 017-014-00-8
Registration number (REACH) 01-2119488876-14-xxxx
EC number 235-186-4
CAS number 12125-02-9
Formel: NH₄Cl
Molvægt: 53,49 g/mol

7 på lager

Varenr.: 802600-4

Synonymer: Salmiakpulver, salmiak

Ammoniumchlorid
Sundsfare

Advarsel

Farlig ved indtagelse.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling