Calciumhydroxid (1,5 kg)

161,25 kr. (129,00 kr. u/moms)

Calciumhydroxid også kendt som hydratkalk er et tørt melfint pulver, som er resultatet af en kontrolleret læskning af letbrændt kalk med vand. Der tilsættes præcis så meget vand, at hydratkalken bliver til et tørt fint pulver.

CAS: 1305-62-0
Synonymer: Melkalk, hydratkalk
Formel: Ca(OH)2

Calciumhydroxid
ÆtsendeSundsfare

Fare

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.

6 på lager

Varenr.: 805800-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.