Etiketprogram

1.868,75 kr. (1.495,00 kr. u/moms)

Udskriv dine egne kemikalie labels med dette nye etiketprogram.

Programmet leveres med en database på over 300 skolekemikalier klar til at udskrive.

Labels kan udskrives i tre forskellige størrelser (4, 8 eller 16 per ark) med din egen skoles navn.

Der er tale om en ubegrænset programversion, der er gratis at hente og bruge.

Der er ikke særlige krav til PC’en.

31. august 2021: I samarbejde med Fagtek A/S relanceres programmet nu som en del af en komplet pakke, hvor Fagtek A/S tilbyder oprydning og bortskaffelse af gamle kemikalier, samt udarbejdelse af kemisk risikovurdering og vedligehold af tilbageværende kemikalier. Dette betyder desværre også, at den gratis version af programmet bortfalder.

7. maj 2021: Programmet er under videreudvikling og kan pt. ikke anvendes

11. november 2019: Ny programversion, som er lettere at installere

3. december 2019: Mulighed for at generere egne kemikalie-labels, samt udskrive ark med blandede etiketter fremfor hele ark med samme type kemikalielabels

På videoen herunder (uden lyd) demonstreres, hvordan man ændrer skolens navn, søger efter kemikalier og udskriver labels.

Ikke på lager | Leveringstid: Forhandles af Fagtek.dk

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

Etiketprogrammet leveres med en kemikaliedatabase, der foruden de lovmæssigt krævede etiketoplysninger også indeholder forslag til anvendelsesbegrænsninger – den forkætrede “positivliste”. Det er vigtigt at understrege, at forslagene udelukkende er forslag og det altid er skolens ansvar at vurdere om anvendelsen kan ske forsvarligt.

Kemikalierne er tildelt en grøn, gul eller rød farve, der signalerer følgende:

  • Grøn = må anvendes af elever
  • Gul = bør kun anvendes af elever, såfremt det vurderes som sikkert af læreren
  • Rød = må ikke anvendes i undervisningen

Inddelingen afspejler, hvad man under har valgt af følgende

  • Natur/teknologi og 7. klasse
  • Fysik/kemi 8.-10- klasse
  • Gymnasiet/ungdomsuddannelser

Det er vigtigt at forstå, at den markering, der er anført i programmet, alene skal betragtes som en vejledende markering, og at det altid er lærerens ansvar endeligt at vurdere, hvilke kemikalier, der skal anvendes og under hvilke omstændigheder.

Husk endvidere, at der skal forelægge en kemisk arbejdspladsvurdering (efter gældende regler fra 1. juli 2019) for alle faremærkede stoffer og produkter, og for sådanne, hvori der indgår farlige stoffer. Dette er skolens ansvar.

Det er også vigtigt at forstå, at dette program og de medfølgende data, kan være mangelfulde eller fejlagtige som følge af mangelfulde opdateringer, mangelfulde råvaredata eller indtastningsfejl. Opdager du en fejl vil vi sætte stor pris på en besked herom!

Varenr. 899999

Programmet spiller sammen med vores øvrige tilbud i “Sikker skolekemi” konceptet