Gallium (50 g)

531,25 kr. (425,00 kr. u/moms)

Rent gallium metal – grundstoffet, der har et smeltepunkt på lige omkring 30 grader Celcius, og derfor kan overgå fra fast til flydende form næsten ved rumtemperatur eller ganske let opvarmning.

OBS: Emballagen kan afvige fra billedet.

2 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr. 810120

Gallium
ÆtsendeSundsfare

Advarsel

Kan ætse metaller.
Farlig ved indtagelse.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.