Pladsholder
Jern(III)chlorid hexahydrat, p.a. (250 g)
223,75 DKK (179,00 DKK u/moms) Tilføj til kurv

Jern(III)chlorid hexahydrat, p.a. (250 g)

223,75 DKK (179,00 DKK u/moms)

CAS-nummer: 10025-77-1

Form: Fast
Farve: Brun
Lugt: Skarp
pH-værdi: ~1,8
Smeltepunkt/frysepunkt: 37 °C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 200 °C

6 på lager (kan bestilles som restordre)

Varekategorier

varenr. 811785

Signalord Fare
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Skkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.