Kaliumpermanganat (1 kg)

306,25 kr. (245,00 kr. u/moms)

CAS: 7722-64-7
Synonymer:
Formel:KMnO4
Molvægt: 158,03 g/mol

OBS: Vigtigt – Kaliumpermanganat er på listen over narkotikaprækursorer og skolen skal derfor underskrive et dokument, hvor man erklærer, at stoffet finder anvendelse til undervisningsforsøg, og at skolen ikke videregiver stoffet. Det underskrevne dokument emailes til info@experimentor.dk og stoffet sendes først når dokumentet er modtaget på denne mail. TRYK HER FOR DOKUMENT TIL UNDERSKRIFT
SÆLGES UDELUKKENDE TIL UDDANNELSESINSTITUTIONER OG VIRKSOMHEDER MED ANERKENDELSESVÆRDIGT BEHOV – ALLE ORDRER SCREENES, SÅ LAD VENLIGST VÆRE AT BESTILLE, HVIS DU IKKE ER BLANDT DISSE.

OBS: Vi sælger kun kemikalier til uddannelsesinstitutioner og virksomheder med anerkendelsesværdigt behov

3 på lager

Varenummer (SKU): 813700-4 Kategori:

Beskrivelse

Kaliumpermanganat er et fast stof med mørkviolette krystaller. Stoffet klumper næsten ikke, har en ret høj massefylde og er generelt let at håndtere og afveje. Men det har en række farlige egenskaber foruden at farve alting violet …

Varenr.: 813700-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Signalord: FARE
H272: Kan forstærke brand, brandnærende
H302
H400
H410
H361d

OBS: Dette stof er et kraftigt oxidationsmiddel og rester af stoffet skal opsamles og bortskaffes uden at blive blandet med andre kemikalier.

OBS: Selvom kaliumpermanganat traditionelt har været anvendt til mange forsøg, er det klassificeret på listen over harmoniseret klassificering med bl.a. “mistænkt for at skade det ufødte barn” i tillæg til de øvrige farer. Det bør derfor nøje overvejes, hvorvidt stoffet kan substitueres eller anvendelsen begrænses, og hvordan ikke mindst gravide kan undgå eksponering.

Et klassisk forsøg til at demonstrere, hvor reaktiv kaliumpermanganat er, er at tildryppe ganske få dråber glycerol til en lille smule kaliumpermanganat. Glycerolen begynder hurtigt at brænde. Men pas på – forsøget kan gå galt (klik for link)

Et andet forsøg er vist her:

Du kunne også være interesseret i...