Kobber(II)chlorid dihydrat (200 g)

161,25 kr. (129,00 kr. u/moms)

Kobberchlorid med to krystalvand i ren kvalitet. Leveres i dåse med skruelåg som vist på billedet.

Farve: Blålig
Renhed: min 98,5 %, ren
CAS: 10125-13-0
Synonymer: kobberklorid, cobberchlorid, kobber chlorid
Formel: CuCl2 x 2 H2O

2 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 814100-2

Signalord: Advarsel
Faresætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.