Paraffinolie (1 liter)

268,75 kr. (215,00 kr. u/moms)

Farveløs væske.

Råvaren er Ph.Eur. kvalitet.

Massefylde: 0.827–0.890 g/ml
Viskositet: ~ 70 mm2/s

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: Typisk 4-7 dage

Varenr.: 820400-4

Signalord: ADVARSEL
Acute Tox. 4 H302 Farlig ved indtagelse.
Acute Tox. 4 H332 Farlig ved indånding.