Butansyre (100 ml)

236,25 kr. (189,00 kr. u/moms)

Lille 100 ml flaske med den meget karakteristiske og stærkt ubehageligt lugtende smørsyre …

Renhed: min. 99 % til syntese og lignende.

CAS: 107-92-6
Synonymer: Smørsyre
Formel: CH3(CH2)3COOH
Molmasse: 88,11 g/mol
pH-værdi: 2,5 (100 g/l, 20 °C)
Smeltepunkt: -8 – -5 °C
Kogepunkt: 162 – 165 °C ved 1.013 hPa
Flammepunkt: 71 °C ved 1.013 hPa
Massefylde: 0,96 g/cm³

 

OBS: Vi sælger kun kemikalier til uddannelsesinstitutioner og virksomheder med anerkendelsesværdigt behov

5 på lager

Varenr.: 804900-1

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved bestilling.

Butansyre/smørsyre
ÆtsendeSundsfare

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Farlig ved indtagelse.