Citronsyre (800 g)

73,75 kr. (59,00 kr. u/moms)

Hvid bøtte med krystallinsk citronsyre monohydrat.

Kornstørrelsen er som groft bordsalt.

Fysisk tilstand: Krystaller
Farve: Hvid
Lugt: Ingen
Opløselighed: 600 – 700 g/l; 25 °C
pH: 1,8 – 1,9; 50 g/l
Smeltepunkt: 135 – 153 °C
Massefylde: 1,5 – 1,7 g/cm3

CAS: 5949-29-1
Renhed: >99 %
Synonymer: E330
Formel: C6H8O7

OBS: Sælges til laboratoriebrug. (Råvaren er levnedsmiddelgodkendt, men omhældning er sket i ikke-rene omgivelser, og ExperiMentor ApS er ikke fødevaregodkendt).

https://da.wikipedia.org/wiki/Citronsyre

28 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 806500-4

Klassificering: CLP 1272/2008: Øjenirritation, Kategori 2, H319

 

Citronsyre
Sundsfare

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.