Natriumhydroxid, fast (1 kg)

111,25 kr. (89,00 kr. u/moms)

Natriumhydroxid i teknisk ren kvalitet (> 99 % NaOH)

Kornstørrelsen er mikroperler, der kan sammenlignes med køkkensalt i strukturen, og gør det meget let at opløse og fremstille natriumhydroxidopløsninger.

Til 4 molær NaOH-opløsning opløses 160 g NaOH (s) i 1 liter vand (demineraliseret eller destilleret).
Til 1 molær NaOH opløsning opløses 40 g fast NaOH i 1 liter vand.

OBS: Stærkt hudætsende og metalætsende, og bør kun håndteres af læreren.

CAS: 1310-73-2
Synonymer: Kaustisk soda
Formel: NaOH
Molmasse: 40 g/mol

4 på lager (kan bestilles som restordre)

Varenr.: 819000-4

Sikkerhedsdatablad fremsendes ved køb.

Natrioumhydroxid, fast
Ætsende

Fare

Kan ætse metaller.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.