Saltsyre 1M (1 liter)

111,25 kr. (89,00 kr. u/moms)

1 molær opløsning af saltsyre leveret i godkendt plastflaske med skruelåg.

OBS: Denne fortyndede saltsyre er ikke indstillet, så nøjagtigheden er kun ca. 1 M. Til titreringsøvelser og lignende anbefales at anvende titreringsampuller eller en saltsyre fortynding i analysekvalitet. Til almindelige kemiforsøg er denne billige variant normalt velegnet.

CAS: 7647-01-0
Formel: HCl

3 på lager

Varenr.: 823300-4

Signalord: FARE
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

OBS: Intet salg af kemikalier til private