Svovlsyre 1M (5 liter)

311,25 kr. (249,00 kr. u/moms)

CAS: 7664-93-9
Koncentration: 1 molær (2 N)
Formel: H2SO4

Tilgængelig på restordre | Leveringstid: Typisk 4-7 dage

Varenr.: 824200-6

Svovlsyre 1M
Sundsfare

Advarsel

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.