Kemikalier

2. august 2019: Som noget nyt forsøger vi i samarbejde med et mindre norsk og svensk selskab indenfor samme branche at producere billige kemikalier til undervisningsbrug. Der bliver tale om de mest udbredte salte, syrer, baser, opløsningsmidler, indikatorer mm. Der vil løbende blive tilføjet sådanne kemikalier i webshoppen. Du finder disse varer under kategorien standard-kemikalier

OBS: Webshoppen rummer en række kemikalier uden salgspris – sådanne kemikalier er skaffevarer, der kan leveres i løbet af 1-2 uger. Kontakt os med ønsket mængde og kvalitet, så oplyser vi den bedste pris. Kemikalierne er også oprettet i det gratis etiketprogram, og fra QR-koden på etiketterne kan man på sigt tilgå yderligere information om stoffet.

I efteråret 2019 vil vi løbende konvertere kemikalier fra skaffevarelisten til standard kemikalier. Har du her og nu brug for et kemikalie kan du altid kontakte os, så kan vi sikkert prioritere dette.

Kemikalier sælges udelukkende til uddannelsesinstitutioner.